Skip to content
Home » Вопросы и ответы

Вопросы и ответы

Куран жана тарыхый документтер. Иса ал Масих чын эле айкаш жыгачта өлгөнбү?

  • by

Рассмотрим этот вопрос во всех подробностях и возьмем в качестве примера историю с исчезновением черного камня из Каабы (318 г. по Хиджре). Как правило, отрицающие… Read More »Куран жана тарыхый документтер. Иса ал Масих чын эле айкаш жыгачта өлгөнбү?

Аль Китабдын (китептердин) окуусу кандай ?

  • by

Сөзмө-сөз Аль – Китаб (Библия) Ыйык Китеп дегенди билдирет . Ыйык Китеп бир китепке чогултулган жазуу жүзүндөгү документтердин биринчи топтому. Ыйык Китеп өзүнүн таасири менен… Read More »Аль Китабдын (китептердин) окуусу кандай ?

Кыяматта оң жана сол тарапта отурган периштелер жардам береби?

  • by

«Хаакка» сүрөсүндө (69-Сүрө – «Күйүксүз») сурнайдын үнү менен башталган кыямат күнү жөнүндө айтылат. Сурнай бир жолу чалынганда; жер жана тоолор көтөрүлүп туруп, бир сокку менен… Read More »Кыяматта оң жана сол тарапта отурган периштелер жардам береби?

Что такое дар жизни от Исы аль Масиха и как его принять?

  • by

Мурунку макалада Ыйса Машайак (алейхи салам) пайгамбардын өмүрүнүн акыркы жумасы жөнүндө сөз кылганбыз . Инжилге ылайык , Ыйса 6-күнү, жакшы жума күнү айкаш жыгачка кадалган… Read More »Что такое дар жизни от Исы аль Масиха и как его принять?

Тоорат Ыйса Машайак жөнүндө эмне дейт ?

  • by

Инжилде Ыйса Машайак (алейхи салам) пайгамбардын айкаш жыгачка кадалганы жана кайра тирилгени Аллахтын алдын ала билүүсү менен дүйнө жаралгандан бери болгон деп айтылат. Пайгамбар тирилгенден… Read More »Тоорат Ыйса Машайак жөнүндө эмне дейт ?

Ыйык Рамазан айы – Орозону кандай кармаш керек?

  • by

Рамазан айында орозо кармоо маалы келгенде досторумдун орозо кармоонун эң жакшы жолун талкуулаганына күбө болом. Талкуулар биринчи кезекте орозонун башталышы жана бүтүү убактысына тиешелүү. Рамазан… Read More »Ыйык Рамазан айы – Орозону кандай кармаш керек?

Пайгамбарларда жана Забурларда Ыйса Машайак жөнүндө эмне айтылган?

  • by

Муса алейхи салам Тооратында Ыйса Машайактын (алейхи салам) келиши анын жашоосундагы окуялардын символикалык белгиси катары кызмат кылган белгилерде алдын ала айтылган. Муса пайгамбардан кийин башка… Read More »Пайгамбарларда жана Забурларда Ыйса Машайак жөнүндө эмне айтылган?

Рут менен Бууздун сүйүү окуясынын өзгөчөлүгү эмнеде?

  • by

Хадича же Пайгамбар жана анын сүйүктүү жубайы Айша, ошондой эле Али менен Фатиманын окуясы эске түшөт . Тасмалардан жана адабий чыгармалардан Ромео менен Джульеттанын, Сулуу… Read More »Рут менен Бууздун сүйүү окуясынын өзгөчөлүгү эмнеде?

Илияс пайгамбар – ал ким? Ал кантип биздин жолубузга багыт бере алат?

  • by

Ильяс пайгамбар аты менен үч жолу Ан”ам жана Сааффат сураларында эскерилет. Алар мындай дешет: Закарийага, Йахйага, Исага, Илйаска… Булардын баары жакшы иштерди жасоочулардан. Ан’ам 6:85… Read More »Илияс пайгамбар – ал ким? Ал кантип биздин жолубузга багыт бере алат?

Аюб пайгамбар – ал ким? Анын кабары эмне үчүн маанилүү?

  • by

Баййина Сүрөсү (98-Сүрөсү – «Ачык Алаа») кимди жакшы адам деп айтууга болоорун сүрөттөйт. Ал айтат: Аларга чыныгы динди таза, бекем кармап, бир гана Аллахка сыйынууга… Read More »Аюб пайгамбар – ал ким? Анын кабары эмне үчүн маанилүү?