Skip to content

Знак Лут – Коран

Башталыш 19:1—26
Сурат 7: 80-83 (Высоты)

80. Мы также (послали) Лут: Он сказал своему народу: «Неужели вы совершаете разврат, какой не совершал (когда-либо) до вас ни один народ в творении?

81. «Ибо вы проявляете свои похоти к мужчинам, а не к женщинам: вы действительно народ, преступный без границ».

82. И его люди не ответили, кроме этого: они сказали: «Выгоните их из вашего города: это действительно люди, которые хотят быть чистыми и чистыми!»

83. Но мы спасли его и его семью, кроме его жены: она была из тех, кто отстал.

84. И мы обрушили на них ливень (из серы): Тогда посмотрите, каков был конец тех, кто предался греху и преступлению!

Сура 11: 77-83 (Худ)

77. Когда Наши посланники пришли к Луту, он был опечален их счетом и чувствовал себя бессильным (защитить) их. Он сказал: «Это тяжелый день».

78. И его люди бросились к нему, и они давно привыкли совершать мерзости. Он сказал: «О мой народ! Вот мои дочери: они чище для вас (если вы выйдете замуж)! Теперь бойтесь Аллаха и не покрывайте меня позором о моих гостях! Разве среди вас нет ни одного здравомыслящего человека? ”

79. Они сказали: «Хорошо ли ты знаешь, что твои дочери нам не нужны; ты ведь прекрасно знаешь, чего мы хотим!»

80. Он сказал: «Если бы у меня была сила подавить вас, или я мог бы получить какую-то мощную поддержку».

81. (Посланники) сказали: «О Лут! Мы посланники от твоего Господа! Ни в коем случае они не дойдут до тебя! Теперь путешествуй со своей семьей, пока еще не осталась часть ночи, и пусть никто из вас не оглядывается: а твоя жена (останется): С ней случится то, что случится с народом. Утро назначено для них: утро не близко? »

82. Когда издал Наш Указ, Мы перевернули (города) вверх дном, и осыпали их серой твердой, как обожженная глина, намазывая слой за слоем, –

83. Отмечены как от Господа твоего: и они никогда не далеки от тех, кто поступает неправильно!

Содомдун күнөөсү
1Кеч киргенде, эки периште Содомго келди. Лут шаар дарбазасынын жанында олтурган эле. Лут аларды көрүп, алдынан тосо чыгып, чөгөлөп, чекеси жерге тийгенче таазим этти. 2– Мырзалар, – деди ал, – кулуңуздардын үйүнө кириңиздер. Бутуңуздарды жууп, биздикине конуп кетиңиздер. Эртең эртелеп жолго чыксаңыздар болот. Алар:
– Жок, рахмат, биз шаар аянтына түнөйбүз, – дешти.
3Бирок Лут жедеп кыстай бергенде, алар көнүп, Луттукуна келишти. Лут тамак жасатып, калама жаптырды. Алар тамактанышты.
4Коноктор али жата электе, Содом шаарынын бүт тарабынан бардык эркектер, жаш-кары дебей келип, Луттун үйүн тегеректеп алышты. 5Алар Лутту чакырып:
– Сага бул түнү келген кишилер кана? Аларды бизге чыгарып бер. Алар менен жатабыз, – дешти.
6Лут сыртка чыгып, аркасынан эшигин жапты да:
7– Туугандарым, мындай жаман иш кылбагыла! 8Менин эркек көрө элек эки кызым бар. Ошолорду чыгарып берейин, аларга билгениңерди кылгыла. Бул кишилерге тие көрбөгүлө, алар үйүмөн башпаана тапкан конокторум, – деди. 9Бирок тигилер:
– Эй, тур биякка! Сен, тентимиш, бизге акыл үйрөткүң барбы? Эми сени тигилерден жаман кылабыз! – деп, Лутту катуу түртүп келишип, эшикти сындырмак болушту. 10Ошондо ичкеридеги кишилер колдорун чыгарып, Лутту үйгө киргизип, эшикти жаап алышты. 11Ал эми эшик алдына чогулган улуу-кичүү кишилердин көзүн көрбөгөндөй кылып салышты. Ошондо алар эшикти таппай карайлашты.
Луттун үй-бүлөсүндөгү тил албастык
12Андан соң жанагы кишилер Лутка:
– Бул жерде дагы кимиң бар? Күйөө балаң болобу, балдарыңбы, кыздарыңбы, кимиң болбосун, баарын бул жерден алып чык, 13анткени биз бул жерди жок кылабыз. Бул жердеги элдин зулумдугунун айынан боздогон үндөр Жараткан Эгеге жетти. Ал бизди бул жерди жок кылуу үчүн жиберди, – деди.
14Ошондо Лут болочок күйөө балдарына барып:
– Тезирээк бул жерден чыгып кеткиле! Жараткан Эге бул шаарды жок кылат, – деди. Бирок Луттун сөзү аларга тамашадай туюлду.
15Таң агарганда, периштелер Лутту шаштыра башташты.
– Бол! – дешти алар, – Аялың менен эки кызыңды ал да, тез бул жерден кет! Болбосо, шаарды жазалаганда, сен да кошо жок болосуң! 16Лут кыбылжып турганда, жанагы кишилер аны, аялын жана эки кызын колдорунан алып, шаардан жетелеп чыгышты. Себеби Жараткан Эге аларга ырайым кылды. 17Аларды сыртка чыгарган соң, тигилердин бири мындай деди: «Жаныңды куткар! Артыңды караба! Бул өрөөндүн эч бир жерине токтобо! Адырды көздөй кач, болбосо өлөсүң!» – деди.
18Бирок Лут:
– Жок, мырзаларым, – деп өтүндү. – 19Мына, кулуңуздарга ырайым кылып, жанымды куткарып, чоң жакшылык жасадыңыздар. Бирок мен тоого жете албайм, артыман апаат басып, өлүп калам. 20Тигине, тээтиги шаарча жакын экен, ошол жакка качып барайын. Ал кичине да экен, ошол жерден жанымды сактап калам, – деди. 21Ошондо алардын бири:
– Макул, мунуңду да аткарайын. Сен айткан шаарды кыйратпайм. 22Тезирээк, ошол жакка кач! Сен ошол жерге жеткиче мен эч нерсе кыла албайм, – деди. Ошондуктан бул шаар Соор аталып калган.
23Лут Соорго жеткенде, күн көтөрүлүп калган эле. 24Анан Жараткан Эге Содом менен Гоморрага көктөн жалындаган күкүрт жаадырып, 25ошол шаарларды, бүт өрөөндү мүлдө эли, өсүмдүк-чөбү менен кошо жок кылды. 26Лутту аялы болсо бурулуп артын карары менен туз мамыга айланып калды.