Skip to content
Home » воскресение Иса аль-Масих

воскресение Иса аль-Масих

Өлгөндөрдүн арасынан биринчи: Бардык адамдар үчүн өмүр белеги

  • by

«Раад» сүрөсүндө (13- Сүрө – «Күркүрөө») каапырлардын ыйманга карата көнүмүш сындары айтылат. Кызык болсоң, анда алардын: «Биз топурак болгондон кийин, жаңы жаратылганда кайра жаралабызбы?» деген… Read More »Өлгөндөрдүн арасынан биринчи: Бардык адамдар үчүн өмүр белеги