Skip to content
Home » воскрешение Лазаря

воскрешение Лазаря

Ыйса Машайак (алейхи салам)куткаруу үчүн келди…

  • by

Фуссилат Сүрөсү (41-Сүрөсү – «Ачыкталган») Кыямат күнүн күтүүдө, ал убакта адамдар бөлүнө турган, жада калса өздөрүнүн терилери да аларга каршы күбөлүк берет. Алар ошол күнү… Read More »Ыйса Машайак (алейхи салам)куткаруу үчүн келди…

Ыйса Машайак Лазардын тирилүүсү аркылуу өзүнүн миссиясын аткарат

  • by

«Духан» сүрөөсү (44-сүрөө – «Түтүн») Курайштыктардын Мухаммед пайгамбардын (саллаллаху алейхи васаллам) кабарын четке кагып, ага төмөнкүдөй чакырык таштаганы айтылат: Мына алардын айткандары:“Бизде бир гана өлүм… Read More »Ыйса Машайак Лазардын тирилүүсү аркылуу өзүнүн миссиясын аткарат