Skip to content
Home » встреча с Аллахом

встреча с Аллахом

Кыямат күнү: Иншикак , Тур жана Машайак

  • by

Иншикак Сүрөсү (84-Сүрөсү – «Тартылуу») кыямат күнү жер менен асмандын титиреп ачылаары мындайча баяндалат: Асман ачылып, Раббисин укса, керек болсо, жер жайылып, ичиндегини чачып, бош… Read More »Кыямат күнү: Иншикак , Тур жана Машайак