Skip to content
Home » Ильяс сура

Ильяс сура

Илияс пайгамбар – ал ким? Ал кантип биздин жолубузга багыт бере алат?

  • by

Ильяс пайгамбар аты менен үч жолу Ан”ам жана Сааффат сураларында эскерилет. Алар мындай дешет: Закарийага, Йахйага, Исага, Илйаска… Булардын баары жакшы иштерди жасоочулардан. Ан’ам 6:85… Read More »Илияс пайгамбар – ал ким? Ал кантип биздин жолубузга багыт бере алат?