Skip to content
Home » Иса аль Масих

Иса аль Масих

2-күн: Ыйса Машайактын шайлануусу – азыр Аль-Акса мечити жана Аскадагы Куполдун ыйык жайы турган жерде

  • by

Эмне үчүн Аль-Акса мечитинин ( Масжид аль-Акса же Байтул Макдис) жана Аскадагы Кумбездин ( Куббат аль – Сахранын ) Иерусалимдеги жайгашкан жери ушунчалык маанилүү? Бул… Read More »2-күн: Ыйса Машайактын шайлануусу – азыр Аль-Акса мечити жана Аскадагы Куполдун ыйык жайы турган жерде

Ыйса Машайак (алейхи салам)куткаруу үчүн келди…

  • by

Фуссилат Сүрөсү (41-Сүрөсү – «Ачыкталган») Кыямат күнүн күтүүдө, ал убакта адамдар бөлүнө турган, жада калса өздөрүнүн терилери да аларга каршы күбөлүк берет. Алар ошол күнү… Read More »Ыйса Машайак (алейхи салам)куткаруу үчүн келди…

Кыямат күнү: Кариа сүрөөсү, Ат-Такасур жана Масих

  • by

Аль-Кариа Сүрөсү (Сүр101 – “Уртуу”) келе жаткан Кыямат күнүн мындайча сүрөттөйт: 2 Улуу Алаамат (Кыямат күнү) деген эмне? 3 Улуу Алаамат эмне экенин кайдан биле… Read More »Кыямат күнү: Кариа сүрөөсү, Ат-Такасур жана Масих

Кыямат Күнү: Таарик , Адийат жана Машайак

  • by

Тарык Сүрөсү (86-Сүрөсү – «Түнкү саякатчы») бизди келе жаткан кыямат тууралуу төмөнкү саптар менен эскертет: Акыйкатта Ал аны өзүнө кайтарып тирилтүүгө кудуреттүү. Бардык сырлар ачылып… Read More »Кыямат Күнү: Таарик , Адийат жана Машайак

Кыямат Күнү: Хумаза жана Машайак

  • by

Хумаза Сүрөсү (104-Сүрөсү – «Жалаачы») бизди кыямат күнү тууралуу төмөнкүчө эскертет: Тили жана кыймыл-аракети менен кайбат кылуучуга азап болсун! Ал мал-дүйнө топтоп, аны санады. Топтогон… Read More »Кыямат Күнү: Хумаза жана Машайак

Ыйса пайгамбар (алейхи салам) күчтүү сөз менен айыктырат

  • by

« Абаса » сүрөсүндө (Сүрө 80 – Кабагын бүркөө) Мухаммед пайгамбардын (с.а.в) сокур кишиге жолугуп калганы айтылат. Ал кабагын бүркөп ары бурулду,Сокур киши келип калганы… Read More »Ыйса пайгамбар (алейхи салам) күчтүү сөз менен айыктырат

Машайак өзүн – бийлик менен окутканын ачып берет

  • by

« Алак » сүрөсүндө (96- «Уйуган») Алла Таала бизге мурда биз билбеген жаңы нерселерди ачып берет деп айтылат. Ал (инсанга) калем менен жазууну үйрөткөн. (Ал)… Read More »Машайак өзүн – бийлик менен окутканын ачып берет

Машайак: Ал падышачылык кылабы… же ал «өлүм жазасына тартылабы»?

  • by

Мурунку макалаларда пайгамбарлар түшүргөн Машайактын белгилери жөнүндө сөз болгон. Пайгамбарлар анын атын да (анын аты Ыйса ) алдын ала айтышкан жана анын дүйнөгө келүү убактысын… Read More »Машайак: Ал падышачылык кылабы… же ал «өлүм жазасына тартылабы»?

Машайактын белгиси: жумалардын белгилери

  • by

Көптөгөн пайгамбарчылыктарды талдап көрсөк, биз менен аларды жүздөгөн жылдар бөлүп турса да (адамдык көз караштан алганда, бул пайгамбарчылыктарды бири-бири менен айкалыштыруу мүмкүн эмес), ошентсе да,… Read More »Машайактын белгиси: жумалардын белгилери

Бутактын белгиси: Келе жаткан Машайактын аты аталды

  • by

Эсиңиздерде болсо, Алла Таала пайгамбардын оозу аркылуу улуу Падышачылыктын келерин жарыялаган . Бул Падышачылык адамдардын падышачылыктарындай болбойт. Бүгүнкү күндө адамзат падышачылыктарында эмне болуп жатканын түшүнүү… Read More »Бутактын белгиси: Келе жаткан Машайактын аты аталды