Skip to content
Home » ислама и прощение грехов

ислама и прощение грехов

Ыйса Машайак (алейхи салам) жана Анын тирүү суу белеги

  • by

« Мутаффифун » сүрөсүндө (83-Сүрө – «Таразадан кымтып калуучулар») Бейиште Аллахка жакын болгондорго өмүр берүүчү булак берилет деп айтылат. 21 Алар үчүн Аллахка жакын (периштелер)… Read More »Ыйса Машайак (алейхи салам) жана Анын тирүү суу белеги