Skip to content
Home » история евреев

история евреев

Тоораттын аягы. Бата жана каргыш

  • by

Акыркы макалабызда биз чыныгы пайгамбарларды таануу үчүн Аллахтын берген критерийлерин – алардын кабарынын бир бөлүгү катары келечекти болжолдоорун көрдүк. Азирети Муса (алейхи салам) бул эрежени… Read More »Тоораттын аягы. Бата жана каргыш

Израил тарыхы: Мусанын (а.с.) каргыштары ишке аштыбы?

  • by

Израилдиктердин тарыхынын көп сандаган мезгилдерин кабыл алууну жөнөкөйлөтүү үчүн, биз убакыт тилкесинин жардамына кайрылабыз. Биринчиден, Иса ал-Масих (алайхис салам) чыкканга чейин ага Библиядагы эң көрүнүктүү… Read More »Израил тарыхы: Мусанын (а.с.) каргыштары ишке аштыбы?