Skip to content
Home » книга Иона

книга Иона

Ыйса Машайак (алейхи салам) жана Жунустун белгиси

  • by

Курайш – бир кезде Мекке менен Каабаны башкарып турган байыркы араб уруусу. Мухаммед пайгамбар ага таандык болгон. «Курайш» сүрөсүндө (106-Сүрө – «Курайш») Курайш үчүн жагымдуу… Read More »Ыйса Машайак (алейхи салам) жана Жунустун белгиси