Skip to content
Home » козел отпущения

козел отпущения

Арундун белгиси: бир кунаажын, эки теке

  • by

Мусанын 2 белгиси жөнүндө сөз кылып жатып , Синай тоосуна түшүрүлгөн осуяттардын өтө катаал болгонун айттык. Мен силерден (Мыйзам талап кылгандай) осуяттарды дайыма жана толук… Read More »Арундун белгиси: бир кунаажын, эки теке