Skip to content
Home » пророки ислама

пророки ислама

Ыйса Машайак (алейхи салам) жана Жунустун белгиси

  • by

Курайш – бир кезде Мекке менен Каабаны башкарып турган байыркы араб уруусу. Мухаммед пайгамбар ага таандык болгон. «Курайш» сүрөсүндө (106-Сүрө – «Курайш») Курайш үчүн жагымдуу… Read More »Ыйса Машайак (алейхи салам) жана Жунустун белгиси

Лоттун Белгиси

  • by

Лот ( Тауратта /Лут) Ибрахим (алайхис салам)дын жээни болгон. Ал жашаган жери катары күнөөкөр шаарды тандап алган. Бирок Аллах анын жашоосун бардык элдер үчүн бир… Read More »Лоттун Белгиси

Адамдын белгиси

Адам  ата жана анын жубайы Обо эне түздөн-түз Аллах тарабынан жаратылып, Бейиште жашаганы менен уникалдуу болушкан. Алардын тарыхы биздин мезгил үчүн эң маанилүү белги болуп… Read More »Адамдын белгиси