Skip to content
Home » Руфь Библия

Руфь Библия

Рут менен Бууздун сүйүү окуясынын өзгөчөлүгү эмнеде?

  • by

Хадича же Пайгамбар жана анын сүйүктүү жубайы Айша, ошондой эле Али менен Фатиманын окуясы эске түшөт . Тасмалардан жана адабий чыгармалардан Ромео менен Джульеттанын, Сулуу… Read More »Рут менен Бууздун сүйүү окуясынын өзгөчөлүгү эмнеде?