Skip to content
Home » сура Аль-Алак

сура Аль-Алак

Машайак өзүн – бийлик менен окутканын ачып берет

  • by

« Алак » сүрөсүндө (96- «Уйуган») Алла Таала бизге мурда биз билбеген жаңы нерселерди ачып берет деп айтылат. Ал (инсанга) калем менен жазууну үйрөткөн. (Ал)… Read More »Машайак өзүн – бийлик менен окутканын ачып берет