Skip to content
Home » царство небесное

царство небесное

Кудайдын Падышачылыгы: Көптөр чакырылган, бирок…

  • by

Сажда сүрөсүндө (32- Сүрө – Сажда) сүрөөсүндө ынталуу намаз окуган жана сажда кылгандар жөнүндө окуйбуз. Андан кийин аларга кандайдыр бир сыйлык убада кылынган. Бир да… Read More »Кудайдын Падышачылыгы: Көптөр чакырылган, бирок…