Skip to content
Home » царь Сулейман

царь Сулейман

Мен жөнүндө: Аллахка баш ийүүдөн алынган акылмандуулук

  • by

Инжилдин Жакшы Кабары мага кандайча жана эмне үчүн маани бергенин бөлүшкүм келет. Бул сизге бул жерде жарыяланган макалаларды жакшыраак түшүнүүгө жардам берет деп ишенем. Мен… Read More »Мен жөнүндө: Аллахка баш ийүүдөн алынган акылмандуулук

Знамение жажды

В статье «История израильтян» говорилось, что хотя израильтянам и был дан Закон, они все равно отступали от заповедей на протяжении всей своей истории (записана в… Read More »Знамение жажды

Введение в Забур

Царь Давуд (также называемый Давидом – мир ему) – важнейшая фигура среди древних пророков. Ибрагим (мир ему) положил начало новому домостроительству благодати – во-первых, ему… Read More »Введение в Забур