Skip to content
Home » Injil обнародовал

Injil обнародовал

Ыйса Машайак жана Анын бейишке кирүү жөнүндөгү окутуусу

  • by

« Кахф » сүрөсүндө (18-Сүрө – «Үңкүр») бейиш «салих амалдарды» кылгандардын жайы экендиги айтылат: Чындыгында, ыйман келтирип, жакшы иштерди кылгандар үчүн Фирдаус бактары – конок… Read More »Ыйса Машайак жана Анын бейишке кирүү жөнүндөгү окутуусу