Skip to content
Home » Пайгамбар тууралуу Тоораттын белгиси

Пайгамбар тууралуу Тоораттын белгиси

 • by

Муса (алейхи салам) жана Арун (алейхи салам) пайгамбарлар Ысрайыл уулдарын 40 жыл жетектеген. Алар осуяттарды жазып, курмандыктарды, ошондой эле Тоораттагы көптөгөн белгилерди жазышкан. Бул эки пайгамбардын жакында өлөөр убагы келди. Тоораттын аяктоосун кароодон мурун Тоораттын үлгүлөрүн карап көрөлү.

Демек, Тоораттагы белгилердин үлгүсү кандай?

Тооратта курмандык чалуу

Курмандыктардын маанилүүлүгүнө жана жыштыгына көңүл бургула. Биз камтыган төмөнкү нерселер жөнүндө ойлонуп көрүңүз:

Ыбрайым (алейхи салам) Убада кылынган жерге келгенден кийин курмандык чалды.

 • Ыбрайым (алейхи салам) уулу менен болгон сыноодон кийин бир кочкорду курмандыкка чалат. Ошондон кийин ал бул жерди « Жахабанын тоосунда көрүнөт» деп атаган.
 • Бардык ысрайылдыктар Пасах майрамында (Песах) курмандык чалган . Бул аларды өлүмдөн сактап калган жана жүйүттөр дагы эле Пасахты (Песахты) жыл сайын бир күндө белгилешет.
 • Арун (алейхи салам) өзү үчүн курмандык чалгандан кийин Ысрайыл уулдары үчүн жыл сайын эки эчкиден курмандыкка чалчу.
 • Букачардын күлү өлүктүн ыпластыктарынан тазалаш үчүн курмандыкка чалышкан.

Бул курмандыктардын баары таза жаныбарлардан – койлордон, эчкилерден же букалардан жасалган. Уйдан башкасынын баары эркек болчу.

Бул курмандыктар аларды алып келген адамдар үчүн кечирим алуу болуп саналган. Демек, алар фронт болгон, ошондуктан курмандык чалган адамдын айыбы жана уят-сыйыттары жабылган. Ал тери түрүндө Алланын мээримине ээ болгон Адамдан башталган . Бул терилер жаныбардын жылаңачтыгын жабуу үчүн анын өлүмүн талап кылышкан. Маанилүү суроо: эмне үчүн мындан ары курмандыктар чалынбай калды же чалынбайт? Жоопту кийинчерээк көрөбүз.

Тооратта Адилдүүлүк

«Адилдик» деген сөз дайыма кайталанат. Биз муну биринчи жолу Адам атанын окуясынан көрдүк , Алла Таала ага «адилдик кийими эң жакшы» деп айтты. Ыбрайымдын келечектеги уулунун убадасына ишенүүнү туура көргөндө «адил» деп жарыяланганын көрдүк . Ысрайылдыктар осуяттарды сакташса, адилдикке ээ болмок, бирок аларды дайыма сактоого туура келген.

Тоораттагы жаза

Буйруктарды аткарбоо Аллахтын азабына алып келгенин да көрдүк. Бул Адамдан башталган , ал жазалануу үчүн бир гана жолу баш ийбөөгө аргасыз болгон. Жаза дайыма өлүмгө алып келген. Өлүм же жазаланган адам, же курмандыкка чалынган жаныбар болгон . Төмөнкү жөнүндө ойлонуп көр:

 • Адам менен бирге тери үчүн курмандыкка чалынган жаныбар өлдү.
 • Абыл (Кабыл) менен – жаныбар, анын курмандыгы өлдү.
 • Нух менен бирге адамдар топон суу учурунда өлүшкөн, ал тургай Нух да топон суудан кийин курмандык чалып, жаныбардан кан чыгарган.
 • Лот менен бирге Содом менен Амордун эли, анын аялы сыяктуу эле Сотто өлүштү.
 • Ыбрайым уулунун курмандыгы менен уулу өлмөк, бирок анын ордуна кочкор өлдү.
 • Пасах майрамында (Песах) же тун баласы өлдү (Фараон жана башка каапырлар үчүн), же каны эшикке боёлгон козу өлдү.
 • Мыйзам осуяттарына ылайык, Кыямат күнү же күнөөкөр өлдү, же бир эчки өлөт (Йом Киппур).

Бул эмнени түшүндүрөт? Мындан ары карап көрөбүз. Азыр болсо Муса (алейхи салам) менен Арун (алейхи салам) Тооратты аяктаганы жатышат. Жана алар муну түздөн-түз Аллахтан келген эки маанилүү кабар менен жасашат, экөө тең келечек үчүн – келечектеги Пайгамбар жана келе жаткан жазалар жана баталар бүгүнкү күндө биз үчүн маанилүү. Бул жердеги Пайгамбарды карайлы.

Келечектеги Пайгамбар

Алла Таала Синай тоосуна (Муса) лоокторду (таш локторду) бергенде, аны коркунучтуу күч менен жасаган. Тоорат планшеттер бериле электе болгон окуяны сүрөттөйт.

“Yчүнчү күнү таң атары менен күн күркүрөдү, чагылган чартылдады, калың булут тоонун башына келди, анан сурнай үнү катуу жаңырды. Ошондо стандагы эл абдан коркуп кетти. Муса элди стандан Кудай менен жолугушуу үчүн алып чыкты. Алар тоонун этегинде турушту. Теңир от ичинде түшкөндүктөн, Синай тоосу түтөп жатты. Түтүн тоодон мештен чыккан түтүндөй болуп чыгып жатты, тоо катуу солкулдап турду.”

Чыгуу 19:16—18

Эл коркуп кетти. Тооратта аларды мындайча сүрөттөгөн:

“Бүт эл күндүн күркүрөгөнүн, сурнай үнүн угуп, жалынды, түтөгөн тоону көрүп турду. Муну көргөн эл артка кетенчиктеп, алыс барып турду. Анан алар Мусага: «Биз менен сен сүйлөш, сени угалы, биз менен Кудай сүйлөшпөсүн, болбосо өлүп калабыз», – дешти.”

Чыгуу 20:18—19

Бул Муса (алейхи салам) коомунун 40 жылдык башкаруусунун башталышында болгон. Аягында Алла Таала Муса пайгамбар (алейхи саламга) бул өткөн абал тууралуу айтып, адамдардын мурунку коркууларын эскертип, келечекке убадаларды берген. Муса (алейхи салам) Тоорат китебинде мындай дейт:

“15 Кудай-Теңириң сенин элиңден, сенин бир туугандарыңдын ичинен мендей пайгамбар чыгарат. Ошону уккула.

16 Силер Хорепке чогулуп келген күнү: “Өлүп калбашыбыз үчүн Кудай-Теңирибиздин үнүн мындан ары укпайлы, Анын бул улуу отун мындан ары көрбөйлү”, – деп, Кудай-Теңириңерден өтүнгөндүктөн,

17 Теңир мага мындай деди: “Алардын айткан сөзү жакшы.

18 Мен алардын бир туугандарынын ичинен сендей пайгамбар чыгарам. Анын оозуна Өзүмдүн сөздөрүмдү салам, ошондо ал Мен буйрук кылгандардын баарын аларга айтып берет.

19 Менин атымдан сүйлөгөн ошол пайгамбар айткан Менин сөздөрүмдү укпаган адамды Мен жазалайм.

20 Мен буйрук кылбаганды Менин атымдан сүйлөөгө батынган, башка кудайлардын атынан сүйлөгөн пайгамбарды өлүм жазасына тарткыла”.

21 Эгерде ичиңден: “Ал сөздөрдү Теңир айтпаганын кантип билебиз?” – десең, анда мындан бил:

22 эгерде бир пайгамбар Кудайдын атынан сүйлөсө, бирок ал сөз ордунан чыкпаса, аткарылбаса, анда ал сөздү Теңир айткан эмес, аны пайгамбар текебердигинен улам айткан. Анда андан коркпо.”

Мыйзамды кайталоо 18:15-22

Алла Таала адамдардын ден соолукта урмат-сыйга ээ болушун каалагандыктан, Таш локтогу осуяттарды окуганда, адамдардын арасында чоң үрөй учургандай жасаган. Эми болсо келечекте Ысарйыл уулдарынан Муса (алейхи салам) сыяктуу пайгамбар чыга турган убак келерин убада кылууда . Андан кийин эки көрсөтмө берилет:

 1. Келе турган пайгамбарга көңүл бурбаса, Аллах өзү жоопко тартат.
 2. Аллахтын Пайгамбар аркылуу сүйлөп-сүйлөгөнүн аныктоо үчүн, кабар келечекти алдын ала айтып, акыйкат (толук) болушу керек.

Биринчи насаат Муса (алейхи салам) дан кийин дагы бир гана пайгамбар келет дегенди билдирбейт, бирок биз өзгөчө угушубуз керек болгон пайгамбар келет, анткени ал анын кабарында өзгөчө роль ойнойт – булар ” Менин сөздөрүм”. Келечекти бир гана Аллах Өзү билет – албетте, эч ким билбейт – экинчи насаат адамдар үчүн кабар чындыгында Аллахтанбы же жокпу, билүүнүн бир жолу болгон. Андан кийин, Муса (алейхи салам) бул экинчи көрсөтмөнү Ыйсрайыл уулдарынын келечегин алдын ала билүү үчүн кандайча колдонгонун, Тоораттын бүтүшү менен аяктаган Ысрайыл уулдарынын баталарында жана кайгыларында көрөбүз.

Бирок бул «келечектеги пайгамбар» жөнүндө эмне айтууга болот? Ким болду экен? Кээ бир аалымдар муну Мухаммед пайгамбарга (с.а.в) тиешелүү деп айтышат. Бирок пайгамбарчылыкта бул пайгамбардын « өзүнүн ысрайылдыктарынан », башкача айтканда, жүйүттөрдөн болору айтылганына көңүл бурсаңыздар. Демек, ага карата колдонулушу мүмкүн эмес. Башка аалымдар Ыйса Машайак (алейхи салам) пайгамбарды айткысы келеби деп ойлошкон. Ал жөөт болчу, анын үстүнө, чоң кадыр-барк менен окуткан – Аллахтын сөзү «оозунда» дегендей. Ыйса Машайак (алейхи саламдын) келиши Ыбрайымдын курмандыгында, эң биринчи Пасах майрамында, ошондой эле «пайгамбар» жөнүндөгү бул пайгамбарлыкта анын оозунда Кудайдын сөздөрү айтылган.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *