Skip to content
Home » Кыямат Күнү: Масад, Хадиид жана Машайак

Кыямат Күнү: Масад, Хадиид жана Машайак

  • by

Масад сүрөсү (111-сүрө – «Калма жипчелери») кыямат күнүндөгү «отту» эскертет:

Абу Лахабдын эки колу куурап калсын! Ал куурады. Ага анын байлыгы да, кесиби да эч жардам кыла алган жок. Ал алоологон отто азапталат. Отун көтөргөн айалы да Анын мойнунда эшилген жиби (бар).

 Масад 111:1-5

111-сүрө ошол күнү жок болуп кетишибизди эскертет. Кыяматта жалындаган оттон аялы сыяктуу жакын адамдарыбыз да кутулбайт.

Ар бир сырыбызды билген Алла Таалага жолугууга кандайдыр бир жол менен даярдана алабызбы?

Хадиид Сүрөсү (57-Сүрөсү – «Темир») бизди уят сырларыбыздын караңгылыгынан Нурга алып чыгуу үчүн аяттарды жибергени айтылат:

Ал силерди караңгылыктан жарыкка чыгаруу үчүн Өз пендесине ачык айаттарды түшүрөт. Чындыгында Аллах силерге Мээримдүү жана Боорукер.

Хадиид 57:9

Күнөөнү караңгылыкта өткөргөндөрдүн Кыямат күнү жарыкты жанталашып издей турганы эскертилген:

Ал күнү мүнафыктар (аял жана эркектер) момундарга: «Токтогула, биз силерден бир нурду карызга алабыз», – дешет. Аларга: «Артка кайтып, жарыкты издегиле» деп айтылат. Алардын ортосуна дарбазалары бар тосмо орнотулат, анын ичинде ырайым, сыртында азап болот.

 Алар: «Биз силер менен эмеспизби?» — деп кыйкырышат. Алар айтышат: «Ооба, бирок силер Алланын буйругу келгенге чейин өзүңөрдү сынадыңар, күттүңөр, күмөндүңөр жана үмүт менен алдандыңар. Азгыргыч (шайтан) силерди Аллах жөнүндө алдады.

Хадиид 57:13-14

А эгер биз ушул күнү жарыкка татыксыз болгон ушундай жашоо образын алып жүрсөк? Бизден үмүт барбы?

Ыйса Машайак пайгамбар бул күнү бизге жардам берүү миссиясы менен жерге келди. Күнөөнүн караңгылыгында жашагандар Аллахтын өкүмү менен алсыз боло турган Нурдын өзү экенин ачык айтат:

“12 Ыйса аларга дагы мындай деп сүйлөдү: «Мен дүйнөнүн жарыгымын. Мени ээрчиген адам караңгыда жүрбөй, өмүр жарыгына ээ болот».13 Ошондо фарисейлер Ага: «Сен Өзүң жөнүндө Өзүң күбөлөндүрүп жатасың. Сенин күбөлөндүрүүң чындык эмес», – дешти.14 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Өзүм жөнүндө Өзүм күбөлөндүрүп жатсам да, Менин күбөлөндүрүүм чындык. Анткени Мен Өзүмдүн кайдан келгенимди жана кайда барарымды билем. Силер болсо Менин кайдан келгенимди, кайда барарымды билбейсиңер. 15 Силер сырткы көрүнүшү боюнча соттойсуңар. Мен болсо эч кимди соттобойм.    16 Мен соттосом да, Менин сотум туура. Анткени Мен жалгыз эмесмин, Мени жиберген Атам менен биргемин. 17 Силердин мыйзамыңарда да: “Эки адамдын күбөлөндүрүүсү чындык”, – деп жазылып турат.  18 Өзүм жөнүндө Өзүм күбөлөндүрөм, Мен жөнүндө Мени жиберген Атам да күбөлөндүрөт».    19 Ошондо алар Андан: «Сенин Атаң кайда?» – деп сурашты. Ыйса: «Силер Мени да, Атамды да билбейсиңер. Эгерде Мени билсеңер, анда Менин Атамды да билмексиңер», – деп жооп берди.   20 Ыйса бул сөздөрдү ийбадатканада окутуп жатканда, курмандыктар салына турган кутунун жанында туруп сүйлөдү. Бирок Аны эч ким кармап кеткен жок, анткени Анын убагы келе элек болчу.    21 Ыйса аларга дагы: «Мен кетем, Мени издейсиңер, күнөөкөр бойдон өлөсүңөр. Мен барган жерге силер бара албайсыңар», – деди. 22 Ошондо жүйүттөр: «“Мен барган жерге силер бара албайсыңар”, – дейт, эмне, Ал Өзүн Өзү өлтүрөбү?» – дешти.      23 Ыйса аларга: «Силер төмөн жактансыңар, Мен жогору жактанмын. Силер бул дүйнөдөнсүңөр, Мен бул дүйнөдөн эмесмин.     24 Ошондуктан Мен силерге күнөөкөр бойдон өлөсүңөр дедим. Бул Мен экениме ишенбесеңер, күнөөкөр бойдон өлөсүңөр», – деди.25 Ошондо алар Андан: «Сен кимсиң?» – деп сурашты. Ыйса аларга: «Силерге башынан бери эле айтып келе жатканымдай, Мен Ошолмун.  26 Силер жөнүндө айтып, айыптай турган себептерим көп. Бирок Мени Жиберген – чындык. Мен дүйнөгө Андан укканымды айтып жатам», – деп жооп берди. 27 Алар Ыйсанын Атасы жөнүндө айтып жатканын түшүнүшкөн жок. 28 Ошондуктан Ыйса мындай деди: «Адам Уулун жогору көтөргөнүңөрдө, Менин ким экендигимди, Өз атымдан эч нерсе кылбастыгымды, Атам кандай үйрөтсө, ошондой сүйлөй тургандыгымды билесиңер.  29 Мени Жиберген Мени менен бирге, Атам Мени жалгыз калтырган жок. Анткени Мен ар дайым Ага жакканды кылам». 30 Ушул сөздөрдү айтканда, Ага көптөр ишенип калышты.”

Жакан 8:12-30

Ыйса Машайак (алейхи салам) өзүнүн улуу күчүн «дүйнөнүн жарыгы» деп жарыялаган жана анын сөздөрү суралганда «Мыйзамга» кайрылган. Анткени, анын келишин жана күчүн алдын ала айткан Тоорат Муса болгон. Кийинчерээк Забурдун пайгамбарлары анын келүү жагдайлары менен алдын ала айтылгандарды толуктап, анын жарыяланган бийлигин тастыкташкан. «Кудайдын уулу» деген ким жана ал «Адам Уулун көтөргөндө» дегенде, ал эмнени айткысы келген? «Өмүр жарыгына» ээ болуу деген эмнени билдирет? Биз аны макалалардын биринде карайбыз. Сизди азыр окууга чакырабыз, кыямат күнү кеч болуп калат, анткени

Мына бүгүн силерден жана каапырлардан төлөм алынбайт. Силердин ордуңар – Тозок. Ал – силерге гана ылайык. (Бул) кандай жаман кайгылуу орун!

 Хадиид 57:15

Ыйса Машайак пайгамбар бул окуяда өзүнүн насааттарын мындайча жыйынтыктады:

“31 Ыйса Өзүнө ишенип калган жүйүттөргө мындай деди: «Эгерде Менин сөзүм боюнча жашасаңар, анда Менин чыныгы шакирттеримсиңер.32 Ошондо чындыкты билип каласыңар жана чындык силерди эркин кылат». 33 Алар Ага: «Биз Ыбрайымдын урпактарыбыз, эч качан бирөөгө кул болгон эмеспиз, “эркин болосуңар” дегениң кандай?» – дешти.34 Ыйса аларга мындай деп жооп берди: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, күнөө кылган адам – күнөөнүн кулу. 35 Бирок кул үйдө түбөлүккө калбайт, уул калат.36 Эгерде силерди Уул эркин кылса, анда чындап эркин болосуңар. 37 Ыбрайымдын урпактары экениңерди билем. Ошондой болсо да Мени өлтүргүңөр келет, анткени Менин сөзүмө жүрөгүңөрдө орун жок.    38 Атамдан эмнени көрсөм, Мен ошону айтып жатам. Силер болсо атаңардан эмнени көрсөңөр, ошону кылып жатасыңар». 39 Ошондо алар ага: «Биздин атабыз – Ыбрайым», – деп жооп беришти. Ыйса аларга: «Эгерде силер Ыбрайымдын уулдары болсоңор, анда Ыбрайым кылгандай иштерди кылат элеңер.     40 Бирок азыр Мени – Кудайдан уккан чындыкты силерге айткан Адамды өлтүргүңөр келет. Ыбрайым болсо мындай кылган эмес.41 Силер өз атаңардын кылганын кылып жатасыңар», – деди. Ошондо алар Ага: «Биз ойноштон туулган эмеспиз. Биздин бир эле Атабыз бар, Ал – Кудай», – дешти.    42 Ыйса аларга мындай деди: «Эгерде Атаңар Кудай болсо, анда Мени жакшы көрмөксүңөр. Анткени Мен Кудайдан келдим. Өз атымдан келген жокмун, Мени Ал жиберди. 43 Менин сөздөрүмдү эмнеге түшүнбөйсүңөр? Анткени Менин сөздөрүмдү уга албайсыңар. 44 Силердин атаңар – шайтан, силер ошонун кумарлуу иштерин аткаргыңар келет. Ал башынан эле киши өлтүргүч болчу, чындык боюнча жашаган жок, анткени анда чындык жок. Жалган айтуу – анын табияты. Анткени ал – жалганчы жана жалгандын атасы.  45 Бирок Мен чындыкты айткандыктан, силер Мага ишенбей жатасыңар.46 “Күнөөң бар”, – деп, Мени кимиңер айыптай аласыңар? Эгерде Мен чындыкты айтып жатсам, анда эмне үчүн Мага ишенбейсиңер? 47 Ким Кудайдан болсо, ал Кудайдын сөздөрүн угат. Силер Кудайдан эмессиңер, ошондуктан укпайсыңар».  48 Буга жүйүттөр: «“Самариялыксың, Сенин ичиңде жин бар”, – деп, туура айткан экенбиз!» – деп жооп беришти. 49 Ыйса аларга: «Менин ичимде жин жок. Мен Атамды урматтайм, силер болсо Мени кордоп жатасыңар. 50 Дегинкиси, Мен Өзүмө даңк издебейм, бирок издей турган жана соттой турган Бирөө бар.  51 Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Менин сөзүмдү аткарган адам эч качан өлбөйт», – деди.    52 Ошондо жүйүттөр Ага мындай дешти: «Ичиңде жин бар экенине чындап көзүбүз жетти. Ыбрайым өлгөн, пайгамбарлар да өлүшкөн. Сен болсо: “Менин сөзүмдү аткарган адам эч качан өлбөйт”, – дейсиң!  53 Сен, эмне, атабыз Ыбрайымдан да чоңсуңбу? Ал өлгөн, пайгамбарлар да өлүшкөн. Сен Өзүңдү ким деп эсептеп жатасың?»54 Ыйса мындай деп жооп берди: «Эгерде Мен Өзүмдү Өзүм даңктап жатсам, анда Менин даңкым эч нерсеге турбайт. Мени Атам даңктайт, силер Аны “биздин Кудайыбыз” дейсиңер. 55 Силер Аны билбейсиңер, Мен болсо билем. Эгерде билбейм десем, анда силер сыяктуу жалганчы болмокмун. Бирок Мен Аны билем жана Анын сөздөрүн сактайм. 56 Атаңар Ыбрайым Менин күнүмдү көрөм деп кубанган жана көрүп кубанды».57 Ошондо жүйүттөр Ага: «Өзүң элүү жашка чыга элексиң, анан Ыбрайымды көрдүңбү?» – дешти.58 Ыйса аларга: «Чындыкты, силерге чындыкты айтып коёюн, Мен Ыбрайымдан мурун эле бар болчумун», – деди.  59 Ошондо алар Ыйсаны уруш үчүн, жерден таш алышты. Бирок Ал жашырынып, ийбадатканадан чыгып кетти. Аларды аралап өтүп, кетип калды.”

Жакан 8:31-59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *