Skip to content
Home » Можно ли доверять Книгам?

Можно ли доверять Книгам?

Коран: вариации недопустимы! Что говорят Хадисы?

«Коран представляет собой оригинальное писание – единый язык, буквы и декламация. В нем нет места человеческой интерпретации или искаженному переводу… Взяв в руки книгу копию… Read More »Коран: вариации недопустимы! Что говорят Хадисы?

Коран пришел на смену Библии? Что об этом говорится в Коране?

Как мы уже видели, в Коране и Сунне утверждается, что Библия (Таурат, Забур и Инджиль, составляющие аль-Китаб) дошла до нас в неизменном и неискаженном виде… Read More »Коран пришел на смену Библии? Что об этом говорится в Коране?

Ыйык Китептин аныктыгын текшерүү үчүн тексттик сындоо ыкмасы

  • by

«Менин Ыйык Китептеги китептерге кайрылуумдун эмне кереги бар? Алар ушунча илгери жазылган, канчалаган оңдоп-түзөөлөргө жана котормолорго дуушар болгон; алар атүгүл көптөгөн кылымдар бою алардын баштапкы… Read More »Ыйык Китептин аныктыгын текшерүү үчүн тексттик сындоо ыкмасы

Инджил искажен! А что говорят Хадисы?

Мы увидели, как Коран утверждает, что Таурат, Забур и Инджил, которые составляют Библию (аль-китаб), не были искажены. Коран ясно говорит, что последователи Инджила обладали Писанием… Read More »Инджил искажен! А что говорят Хадисы?

Инжил бурмаланган! Жана Куран эмне дейт?

  • by

Менин мусулман досторум көп. Мен алар менен ишеним жана ишенимим жөнүндө көп сүйлөшөм, анткени мен Аллахка (Кудайга) ишенем жана Инжилди (Инжилди) ээрчип жүрөм. Кандайдыр бир… Read More »Инжил бурмаланган! Жана Куран эмне дейт?