Skip to content
Home » Знамения из Таурата и Корана

Знамения из Таурата и Корана

Окончание Таурата. Благословения и Проклятия

В нашей последней статье мы увидели критерии, которые дал Аллах, чтобы мы могли распознать истинных пророков – что они как часть своего послания предсказывают будущее.… Read More »Окончание Таурата. Благословения и Проклятия

Знамение Харуна: одна телица, два козла

  • by

Говоря о Знамении Мусы 2, мы  упоминали, что ниспосланные на горе Синай заповеди были чрезвычайно строгими. Я попросил вас оценить (согласно требованию Закона), всегда ли… Read More »Знамение Харуна: одна телица, два козла

Мусанын 2чи белгиси: Мыйзам

  • by

Муса пайгамбардын алгачкы белгисин (Пасах) эстегендей , эшигинин кашектерине курмандыкка чалынуучу козунун каны чачырабаган үйлөрдө тун уулдары өлөт деп жарыялаган. Фараон эскертүүгө кулак салбай, уулунан… Read More »Мусанын 2чи белгиси: Мыйзам

Ыбрайымдын 3 белгиси: Курмандык чалуу

  • by

Улуу пайгамбар Ыбрайымга (ага тынчтык болсун) уулдуу болуу убадаланган, мунумурунку белгиде окуганбыз. Жана Аллах убадасын аткарды. Тооратта Ыбрайым(ага тынчтын болсун) эки уулу болгондугу айтылат. Биз… Read More »Ыбрайымдын 3 белгиси: Курмандык чалуу

Лоттун Белгиси

  • by

Лот ( Тауратта /Лут) Ибрахим (алайхис салам)дын жээни болгон. Ал жашаган жери катары күнөөкөр шаарды тандап алган. Бирок Аллах анын жашоосун бардык элдер үчүн бир… Read More »Лоттун Белгиси