Skip to content
Home » Судный день: суры и Евангелие от Иоанна

Судный день: суры и Евангелие от Иоанна

Кыямат күнү: Иншикак , Тур жана Машайак

  • by

Иншикак Сүрөсү (84-Сүрөсү – «Тартылуу») кыямат күнү жер менен асмандын титиреп ачылаары мындайча баяндалат: Асман ачылып, Раббисин укса, керек болсо, жер жайылып, ичиндегини чачып, бош… Read More »Кыямат күнү: Иншикак , Тур жана Машайак

Кыямат күнү: Кариа сүрөөсү, Ат-Такасур жана Масих

  • by

Аль-Кариа Сүрөсү (Сүр101 – “Уртуу”) келе жаткан Кыямат күнүн мындайча сүрөттөйт: 2 Улуу Алаамат (Кыямат күнү) деген эмне? 3 Улуу Алаамат эмне экенин кайдан биле… Read More »Кыямат күнү: Кариа сүрөөсү, Ат-Такасур жана Масих

Кыямат Күнү: Таарик , Адийат жана Машайак

  • by

Тарык Сүрөсү (86-Сүрөсү – «Түнкү саякатчы») бизди келе жаткан кыямат тууралуу төмөнкү саптар менен эскертет: Акыйкатта Ал аны өзүнө кайтарып тирилтүүгө кудуреттүү. Бардык сырлар ачылып… Read More »Кыямат Күнү: Таарик , Адийат жана Машайак

Кыямат Күнү: Хумаза жана Машайак

  • by

Хумаза Сүрөсү (104-Сүрөсү – «Жалаачы») бизди кыямат күнү тууралуу төмөнкүчө эскертет: Тили жана кыймыл-аракети менен кайбат кылуучуга азап болсун! Ал мал-дүйнө топтоп, аны санады. Топтогон… Read More »Кыямат Күнү: Хумаза жана Машайак