Skip to content

5:28-31 (Маида)

Башталыш 4:1—12

Сура аль-майда 5:28=31

Если ты прострешь ко мне свою руку, чтобы убить меня, (то) я не протяну руки к тебе, чтобы убить тебя. (Ведь) я, поистине, боюсь Аллаха, Господа миров».

(И увидев намерение брата совершить убийство, он стал увещевать его, желая, чтобы он убоялся наказания Аллаха и сказал ему): «Я хочу, чтобы ты взял на себя грех (совершенный) против меня [убийство] и свой грех [те грехи, которые были до этого] и оказался среди обитателей Огня [Ада]. И это – воздаяние злодеям».

И легким представила ему его душа убийство своего брата, и он убил его и оказался среди потерпевших убыток (как в этом мире, так и в Вечной жизни).

И послал Аллах ворона, который раскапывал землю, чтобы показать ему [убийце], как скрыть [похоронить] тело его брата. Он [убийца] сказал: «О, горе мне! Неужели я не смогу быть подобным этому ворону и скрыть тело моего брата». И затем стал он из числа сожалеющих (о своем деянии).

Башталыш 4:1—12

Каин и Авель

абылдын күнөөсү
1Адам аялы Обого жакындады. Обонун боюна бүтүп, Кабылды төрөдү да: «Жараткан Эгенин жардамы менен бала таптым», – деди. 2Анан ал Кабылдын иниси Абылды төрөдү.
Абыл койчу, ал эми Кабыл жер иштеткен дыйкан болду. 3Убакыт өтүп, Кабыл Жараткан Эгеге жердин жемишинен, 4Абыл болсо төл башыларынын майлуу жерлерин тартуу кылды. Жараткан Эге Абылга жана анын тартуусуна ыраазы болду, 5ал эми Кабылга жана анын тартуусуна ыраазы болгон жок. Буга Кабыл катуу ачууланып, кабагы карыш түйүлдү. 6Ошондо Жараткан Эге Кабылга:
– Эмне ачууландың? Эмнеге кабагыңды карыш түйөсүң? 7Эгер жакшы иш жасасаң, башыңды көтөрүп жүрбөйт белең? Эгер жакшы иш жасабасаң, байкагын, күнөө босогоңдо турат: ал сени өзүнө тартат, бирок аны тизгинде, – деди.
8Кабыл иниси Абыл менен сүйлөшүп, аны талаага алып барды. Анан Абылга кол салып, аны өлтүрүп койду. 9Жараткан Эге Кабылдан:
– Иниң Абыл кайда? – деп сурады. Ал:
– Билбейм, мен, эмне, иниме кароолчу белем? – деп жооп берди. 10Ошондо Жараткан Эге:
– Бул эмне кылганың? Иниңдин төгүлгөн каны Мага жерден зар какшап, боздоп жатат! 11Сен өзүң колдуу болгон иниңдин канын жуткан жердин каргышына калдың. 12Бул жерди канча иштетсең да, ал сага берекесин бербейт. Сен жер үстүндө тентимиш да кыдырмыш болосуң, – деди.