Skip to content
Home » В чем состоит учение Аль-Китаб

В чем состоит учение Аль-Китаб

Аль Китабдын (китептердин) окуусу кандай ?

  • by

Сөзмө-сөз Аль – Китаб (Библия) Ыйык Китеп дегенди билдирет . Ыйык Китеп бир китепке чогултулган жазуу жүзүндөгү документтердин биринчи топтому. Ыйык Китеп өзүнүн таасири менен… Read More »Аль Китабдын (китептердин) окуусу кандай ?