Skip to content
Home » захоронение иса аль масиха

захоронение иса аль масиха

6-күн – Ыйса Машайак жана жакшы жума

  • by

62-сүрө («Жолугушуу», «Жума» – «Аль-Жума») сүрөөсү жума күнү мусулмандар үчүн намаз күнү экени айтылат. Бирок, биринчиден, 62-сүрө бизди талашат – жана Ыйса пайгамбар аны Машайак… Read More »6-күн – Ыйса Машайак жана жакшы жума