Skip to content
Home » инджил искажен

инджил искажен

Куран Библияны алмаштырдыбы? Бул тууралуу Куранда эмне дейт?

  • by

Жогоруда айтылгандай, Куран жана Сүннөт Ыйык Китептин (ал-Китабды түзгөн Таурат, Забур жана Инжил) бизге эч өзгөрүүсүз жана бузулбастан түшкөнү айтылат (караңыз: бул жерде жана бул… Read More »Куран Библияны алмаштырдыбы? Бул тууралуу Куранда эмне дейт?

Эмне үчүн мынчалык көп түрдүү Ыйык Китептер бар?

  • by

Жакында эле мечитте болуп, имамдын кутбасын уктум. Анын насаатында бир өтө жалган сөз бар эле. Бул сөздү мен жакшы досторумдан бир нече жолу укканмын. Сиз… Read More »Эмне үчүн мынчалык көп түрдүү Ыйык Китептер бар?

Почему существует четыре Евангелия, но только один Инджил?

  • by

Меня иногда спрашивают: если существует только один Инджил, почему в аль-Китаб (Библии) содержится четыре книги под названием Евангелие, и у каждой книги свой автор? Разве это… Read More »Почему существует четыре Евангелия, но только один Инджил?

Инджил искажен! А что говорят Хадисы?

  • by

Мы увидели, как Коран утверждает, что Таурат, Забур и Инджил, которые составляют Библию (аль-китаб), не были искажены. Коран ясно говорит, что последователи Инджила обладали Писанием… Read More »Инджил искажен! А что говорят Хадисы?