Skip to content
Home » Иов Коран

Иов Коран

Аюб пайгамбар – ал ким? Анын кабары эмне үчүн маанилүү?

  • by

Баййина Сүрөсү (98-Сүрөсү – «Ачык Алаа») кимди жакшы адам деп айтууга болоорун сүрөттөйт. Ал айтат: Аларга чыныгы динди таза, бекем кармап, бир гана Аллахка сыйынууга… Read More »Аюб пайгамбар – ал ким? Анын кабары эмне үчүн маанилүү?