Skip to content
Home » книга жизни

книга жизни

Кыяматта оң жана сол тарапта отурган периштелер жардам береби?

  • by

«Хаакка» сүрөсүндө (69-Сүрө – «Күйүксүз») сурнайдын үнү менен башталган кыямат күнү жөнүндө айтылат. Сурнай бир жолу чалынганда; жер жана тоолор көтөрүлүп туруп, бир сокку менен… Read More »Кыяматта оң жана сол тарапта отурган периштелер жардам береби?