Skip to content
Home » Коран и Библия

Коран и Библия

Куран Библияны алмаштырдыбы? Бул тууралуу Куранда эмне дейт?

  • by

Жогоруда айтылгандай, Куран жана Сүннөт Ыйык Китептин (ал-Китабды түзгөн Таурат, Забур жана Инжил) бизге эч өзгөрүүсүз жана бузулбастан түшкөнү айтылат (караңыз: бул жерде жана бул… Read More »Куран Библияны алмаштырдыбы? Бул тууралуу Куранда эмне дейт?