Skip to content
Home » который был пророком Яхья

который был пророком Яхья

Жакан (алейхи салам) азап-кайгыга моюн сунуп, өзүн чыныгы шейит катары көрсөтөт

  • by

« Мунафикун » сүрөсүнүн (63-Сүрөсү – «Мунафыктар») бир жолу адамдар Мухаммед пайгамбарга келишип, өздөрүнө ыйман келтиргендерине күбөлүк беришкени, бирок кийин жек көрүндү жалганчы болуп чыгышканы… Read More »Жакан (алейхи салам) азап-кайгыга моюн сунуп, өзүн чыныгы шейит катары көрсөтөт