Skip to content
Home » Масих в Забуре

Масих в Забуре

Забур жар салуучу келет деген сөз менен аяктайт

  • by

Жакан пайгамбар (алейхи саламдын) келишин алдын ала айтуу. «Кулдун белгиси» деген макалада биз Кудайдын кулунун келээри жөнүндөгү убаданы талдадык. Бул убада толугу менен эң маанилүү… Read More »Забур жар салуучу келет деген сөз менен аяктайт