Skip to content
Home » пророк Иса

пророк Иса

Кыямат күнү: Кариа сүрөөсү, Ат-Такасур жана Масих

  • by

Аль-Кариа Сүрөсү (Сүр101 – “Уртуу”) келе жаткан Кыямат күнүн мындайча сүрөттөйт: 2 Улуу Алаамат (Кыямат күнү) деген эмне? 3 Улуу Алаамат эмне экенин кайдан биле… Read More »Кыямат күнү: Кариа сүрөөсү, Ат-Такасур жана Масих

Кыямат Күнү: Таарик , Адийат жана Машайак

  • by

Тарык Сүрөсү (86-Сүрөсү – «Түнкү саякатчы») бизди келе жаткан кыямат тууралуу төмөнкү саптар менен эскертет: Акыйкатта Ал аны өзүнө кайтарып тирилтүүгө кудуреттүү. Бардык сырлар ачылып… Read More »Кыямат Күнү: Таарик , Адийат жана Машайак

Кыямат Күнү: Хумаза жана Машайак

  • by

Хумаза Сүрөсү (104-Сүрөсү – «Жалаачы») бизди кыямат күнү тууралуу төмөнкүчө эскертет: Тили жана кыймыл-аракети менен кайбат кылуучуга азап болсун! Ал мал-дүйнө топтоп, аны санады. Топтогон… Read More »Кыямат Күнү: Хумаза жана Машайак

Ыйса Машайак (алейхи салам) табияттын күчтөрүнүн үстүнөн бийликке ээ

  • by

« Заарийат » сүрөөсү (51-Сүрө – «Чакырык») Муса пайгамбар (алейхи саламдын) фараонго кантип барганы жөнүндө айтылат . Муса жөнүндөгү окуяда дагы бир белги бар болчу.… Read More »Ыйса Машайак (алейхи салам) табияттын күчтөрүнүн үстүнөн бийликке ээ

Ыйса пайгамбар (алейхи салам) күчтүү сөз менен айыктырат

  • by

« Абаса » сүрөсүндө (Сүрө 80 – Кабагын бүркөө) Мухаммед пайгамбардын (с.а.в) сокур кишиге жолугуп калганы айтылат. Ал кабагын бүркөп ары бурулду,Сокур киши келип калганы… Read More »Ыйса пайгамбар (алейхи салам) күчтүү сөз менен айыктырат

Машайак өзүн – бийлик менен окутканын ачып берет

  • by

« Алак » сүрөсүндө (96- «Уйуган») Алла Таала бизге мурда биз билбеген жаңы нерселерди ачып берет деп айтылат. Ал (инсанга) калем менен жазууну үйрөткөн. (Ал)… Read More »Машайак өзүн – бийлик менен окутканын ачып берет