Skip to content
Home » пророк Юсуф

пророк Юсуф

Жусуп пайгамбар – ал ким? Ал бизге кандай белгилерди калтырды?

  • by

Йусуф Сүрөсү (12-Сүрө – «Юсуф») Юсуф/Жусуп пайгамбардын окуясын баяндайт. Ал Йакуб пайгамбардын (Якуб) уулу, Ыскак пайгамбардын (Исхак) уулу, Ыбрайым пайгамбардын (Ибрахим) уулу болгон. Жакыптын 12… Read More »Жусуп пайгамбар – ал ким? Ал бизге кандай белгилерди калтырды?