Skip to content
Home » чтение Корана

чтение Корана

Коран: вариации недопустимы! Что говорят Хадисы?

«Коран представляет собой оригинальное писание – единый язык, буквы и декламация. В нем нет места человеческой интерпретации или искаженному переводу… Взяв в руки книгу копию… Read More »Коран: вариации недопустимы! Что говорят Хадисы?

Инжил бурмаланган! Жана Куран эмне дейт?

  • by

Менин мусулман досторум көп. Мен алар менен ишеним жана ишенимим жөнүндө көп сүйлөшөм, анткени мен Аллахка (Кудайга) ишенем жана Инжилди (Инжилди) ээрчип жүрөм. Кандайдыр бир… Read More »Инжил бурмаланган! Жана Куран эмне дейт?