Skip to content
Home » что Коран говорит об Инджиле

что Коран говорит об Инджиле

Инджил искажен! А что говорят Хадисы?

  • by

Мы увидели, как Коран утверждает, что Таурат, Забур и Инджил, которые составляют Библию (аль-китаб), не были искажены. Коран ясно говорит, что последователи Инджила обладали Писанием… Read More »Инджил искажен! А что говорят Хадисы?

Инжилди Куранда Аллахтын белгиси катары эскерүү принциби

Ыйык Куранды алгач окуп жатканда, мени көп нерсе таң калтырды. Биринчиден, мен Инжилге (Жакшы кабарга) түз шилтемелерди таптым. Бирок, баарынан да, Инжилди эскерүүнүн өзгөчө принциби… Read More »Инжилди Куранда Аллахтын белгиси катары эскерүү принциби