Skip to content
Home » 6-күн – Ыйса Машайак жана жакшы жума

6-күн – Ыйса Машайак жана жакшы жума

  • by

62-сүрө («Жолугушуу», «Жума» – «Аль-Жума») сүрөөсү жума күнү мусулмандар үчүн намаз күнү экени айтылат. Бирок, биринчиден, 62-сүрө бизди талашат – жана Ыйса пайгамбар аны Машайак кызматында кабыл алат . Ал эми жума күндү намаз күнү деп жарыялоодон мурун Жума сүрөсү мындай дейт:

(Мухаммед!): “Эй, иудейлер! Эгер силер өзүеөрдү башка элдердин арасынан биз гана Аллахка жакынбыз деп билсееер анда (өзүеөргө) өлүмдү каалагыла! Эгер силер чын болсоеор”, – деп айт.Алар өз колдору менен кылган иштеринин себебинен эч убакта (өлүмдү) тилей алышпайт. Аллах – адашкандарды Билүүчү.т 62 «Жума»

сүрөөсү, 6-7

Бирок алар өз колдору менен даярдаган нерселер үчүн аны эч качан каалабайт. Аллах бузукуларды билет . » Жума сүрөөсүнүн бул аяттарында эгер өлүмдөн коркпосок, анда биз Алланын чыныгы досторубуз экени айтылган. Көбүнчө биз өлүмдөн качабыз, анткени жакшы иштерди кылганыбызды билбейбиз. Жума күнү, пассионардык жуманын алтынчы күнү, еврей Ыйса Машайак дал ушундай сыноого дуушар болгон . Ал күнүн тиленүү менен баштады. Инжил мындай дейт :

“Ал Петир менен Зебедейдин эки уулун жанына ээрчитип алды. Анын көңүлү чөгүп, жаны кейип турду. Ыйса аларга: «Жаным аябай кыйналып турат. Бул жерде калып, Мени менен бирге сергек болгула», – деди. Анан Ал бир аз нарыраак барып, жүзтөмөндөп жыгылып, сыйына баштады: «Ата! Мүмкүн болсо, ушул чөйчөк Менин жанымдан кыя өтүп кетсинчи. Бирок Мен каалагандай эмес, Сен каалагандай болсун».”

Матай 26:37-39

Ушул жума күнкү окуяларды талдоодон мурун Ыйса пайгамбардын дубасынан мурда эмне болгонун карап көрөлү. Биздин ант ичкен душманыбыз Шайтан Ыйса (алейхи салам)га чыккынчылык кылуу үчүн Жүйүт аймагына Кумарлар жумалыгынын бешинчи күнү кирди . Эртеси, алтынчы күнү, пайгамбар жана анын шакирттери (шакирттер деп аталат) Теңирдин Кечки тамагынан ооз тийүү үчүн чогулушту. Алар тамактанып жатышканда, Ыйса өзүнүн жолдоочуларына сөз жана иш менен бири-бирибизди кантип сүйүшүбүз керектигин жана Кудайдын бизге болгон сүйүүсү канчалык зор экенин үйрөттү. Бул жерде баяндалат . Андан кийин ал бардык момундар үчүн дуба кылды – бул жерден караңыз .

Ал эми Ыйса пайгамбардын жума намазынан кийин болгон окуя:

Ыйса бакда камакка алынган

“Ыйса ушул сөздөрдү айткандан кийин, шакирттери менен ал жерден чыгып, Кидрон суусунун наркы өйүзүнө өттү. Ал жерде бир бак бар эле. Ыйса шакирттери менен ошол бакка кирди. Ыйса ал жерде шакирттери менен тез-тез чогулуп тургандыктан, Ага чыккынчылык кылган Жүйүт да ал жерди билчү. Ал бир топ аскерди жана башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлердин кызматчыларын ээрчитип келип калды. Алардын колунда шамана, чырак жана курал бар эле. Өзүн эмне күтүп турганын толук билген Ыйса алардан: «Кимди издеп жүрөсүңөр?» – деп сурады. Алар Ага: «Назареттик Ыйсаны!» – деп жооп беришти. Ошондо Ыйса аларга: «Менмин», – деди. Чыккынчы Жүйүт да алар менен турган эле. Ыйса аларга: «Менмин», – дегенде, алар артка кетенчиктеп, жерге жыгылышты. Ыйса алардан дагы бир жолу: «Кимди издеп жүрөсүңөр?» – деп сурады. «Назареттик Ыйсаны», – деп жооп беришти алар. Ыйса аларга: «“Менмин”, – деп, Мен силерге айттым. Эгерде Мени издеп жүрсөңөр, буларды коё бергиле, кете беришсин», – деди. Анын «Мага бергендериңдин эч кимиси өлгөн жок» деген сөзү аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошондо Шымон Петир кылычын кынынан сууруп алып, башкы ыйык кызмат кылуучунун кулунун оң кулагын шылый чапты. Кулдун аты Малкос эле. Бирок Ыйса Петирге: «Кылычыңды кынына сал! Атам берген чөйчөктөн ичпей коймок белем?» – деди. Миң башы менен аскерлер жана жүйүт башчыларынын кызматчылары Ыйсаны кармап алып, байлашты да, адегенде Анаска алып барышты. Ал ошол жылы башкы ыйык кызмат кылуучу болуп турган Кайапанын кайнатасы эле.”

Жакан 18:1-13

Пайгамбар сыйынуу үчүн Иерусалимдин жанындагы бакчага барган, ал эми Жүйүт римдик аскерлерди ошол жерге алып барган. Адам камакка алынышы мүмкүн экенин билгенде, адатта, качып, жашынып же каршылык көрсөтүүгө даярданышат. Ыйса Машайак  (алейхи салам) чуркаган эмес жана каршылык көрсөткөн эмес. Ал алар издеп жүргөн пайгамбардын дал өзү экенине токтоолук менен жооп берди. Анын: «Бул менмин» деген так жообу римдик жоокерлерди таң калтырды. Исанын шакирттери болсо жашынып калышты. Пайгамбар анын камакка алынышына каршылык көрсөткөн эмес жана суракка алуу үчүн башкы дин кызматчы Аннанын үйүнө жеткирилген.

Биринчи сурак

Инжилде биринчи сурак мындайча сүрөттөлөт :

“Башкы ыйык кызмат кылуучу болсо Ыйсадан шакирттери жана окутуусу жөнүндө сурады. Ыйса ага мындай деп жооп берди: «Мен жүйүттөр ар дайым чогулган жерде, синагогаларда жана ийбадатканада элди окутуп жүрдүм. Элге ачык сүйлөдүм, жашыруун сүйлөгөн жокмун. Эмне үчүн Менден сурап жатасың? Менин эмне жөнүндө сүйлөп жүргөнүмдү уккандардан сура. Алар Менин эмне жөнүндө сүйлөгөнүмдү билишет». Ыйса ушинтип айтканда, ошол жерде турган кызматчылардын бири Аны жаакка чаап жиберди да: «Башкы ыйык кызмат кылуучуга да ушинтип жооп бересиңби?» – деди. Ошондо Ыйса ага: «Эгерде туура эмес айтсам, туура эмес экенин көрсөт. Эгерде айтканым туура болсо, Мени эмнеге уруп жатасың?» – деди. Ушундан кийин Анас Ыйсаны байлануу бойдон башкы ыйык кызмат кылуучу Кайапага жиберди.”

Жакан 18:19-24

Ошондон кийин Ыйса Машайак (алейхи салам) экинчи жолу суракка алуу үчүн башкы дин кызматчы Кайапанын үйүнө жеткирилген.

Экинчи сурак

Бул суракта ал бир эле учурда бардык эл башчыларынын алдына чыкты. Инжил мындай дейт:

“Ыйсаны башкы ыйык кызмат кылуучунун алдына алып келишти. Бардык ыйык кызмат кылуучулар, аксакалдар жана мыйзам окутуучулар Анын жанына чогулушту. Петир Аны алыстан ээрчип, ыйык кызмат кылуучунун короосуна кирди. Ал жерде сакчылар менен бирге отуруп, отко жылынды. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен синедриондогулардын баары Ыйсага өлүм жазасын өкүм кылуу үчүн, жалган күбөлөндүрүү издешти, бирок таба алышкан жок. Анткени көп адамдар Ага каршы жалган күбөлөндүрүшсө да, ал күбөлөндүрүүлөр бири-бирине карама-каршы эле. Кээ бирөөлөр орундарынан туруп, Ага каршы мындай деп жалган күбөлөндүрүштү: «Биз Анын: “Кол менен салынган бул ийбадаткананы бузуп, үч күндүн ичинде кол менен салынбаган башка ийбадаткана тургузам”, – дегенин укканбыз». Бирок алардын мындай күбөлөндүрүүлөрү да бири-бирине дал келген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу ортого чыгып, Ыйсадан: «Сен эмне такыр жооп бербейсиң? Сага каршы булар эмне деп күбөлөндүрүп жатышат?» – деп сурады. Бирок Ыйса унчуккан жок, эч кандай жооп да берген жок. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Ыйсага дагы мындай суроо берди: «Даңктуу Кудайдын Уулу, Машайак Сенсиңби?» «Менмин! Силер Адам Уулунун кудуреттүү Кудайдын оң жагында отурганын жана асмандагы булуттар үстүндө келе жатканын көрөсүңөр», – деп жооп берди Ыйса. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу өзүнүн кийимин айрып жиберип: «Бизге дагы кандай күбөлөр керек? Кудайга акарат келтиргенин өзүңөр уктуңар. Силер буга эмне дейсиңер?» – деди. Алардын баары Ыйсаны өлүм жазасына татыктуу деп чечишти. Кээ бирөөлөр Ага түкүрө башташты. Анын көзүн таңып коюп сабап: «Кана, пайгамбарчылык кылчы!» – дешти. Сакчылар да Аны жаакка чапкылашты.”

Марк 14:53-65

Жүйүт башчылары Ыйса пайгамбарды өлүм жазасына тартышкан, бирок Жүйүт жери Римдин бийлиги астында болгондуктан, бардык өлүм жазасына тартуу иштери Рим прокурору менен макулдашылган. Ошондуктан Ыйса пайгамбарды Понтий Пилатка алып барышат. Андан ары Инжилде пайгамбарга чыккынчылык кылган Жүйүт Искариот менен дал ушул убакта эмне болгону айтылат.

Жүйүт менен эмне болду

“Эртең менен бардык башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар чогулуп, Ыйсаны өлүм жазасына тартуу үчүн, кеңешме өткөрүштү. Алар Аны байлап алып, башкаруучу Понтий Пилатка алып барышты. Ыйсага чыккынчылык кылган Жүйүт Анын айыпталганын көргөндө өкүнүп, отуз күмүш тыйынды башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдарга кайта алып келди да: «Күнөөсүз кандын төгүлүшүнө себепкер болуп, күнөө кетирдим», – деди. Алар: «Биздин ишибиз эмне! Өзүң бил», – деп коюшту. Жүйүт күмүш тыйындарды ийбадатканага ыргытып жиберип, ал жерден чыкты да, барып, асынып өлдү. Башкы ыйык кызмат кылуучулар тыйындарды жыйнап алып: «Бул – кандын наркы. Муну ийбадаткананын казынасына салууга болбойт», – дешти. Өз ара акылдашышты да, бөтөн жерликтердин сөөгүн коюу үчүн, ал тыйынга карапачынын жерин сатып алышты. Ошондон улам ал жер бүгүнкү күнгө чейин «Кандуу талаа» деп аталат.”

Матай 27:1-8

Ыйсаны Рим прокурору суракка алып жатат

“Ыйса башкаруучунун алдында турду. Пилат Андан: «Сен жүйүттөрдүн Падышасысыңбы?» – деп сурады. «Өзүң айтып турасың», – деди Ыйса. Айыптап жаткан башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдарга Ыйса такыр жооп берген жок. Ошондо Пилат Ага мындай деди: «Сага каршы кандай күбөлөндүрүүлөрдү айтып жатышканын угуп жатасыңбы?» Бирок Ыйса анын бир да сөзүнө жооп берген жок. Пилат буга аябай таң калды. Пасах майрамы сайын эл каалаган бир туткунду боштондукка чыгарууну башкаруучу адат кылып алган эле. Ошол учурда түрмөдө Барабба деген, атагы чыккан бир туткун бар болчу. Баары чогулганда, Пилат мындай деди: «Кимди бошотушумду каалайсыңар, Бараббаныбы же Машайак аталган Ыйсаныбы?» Анткени Аны көрө албастыктан улам кармап беришкенин Пилат билчү. Пилат сот тагында отурганда, аялынан «Ал адил Адамга тие көрбө, анткени мен түндө түшүмдө Ал үчүн аябай кыйналып чыктым» деген кабар келди. Ошол учурда башкы ыйык кызмат кылуучулар менен аксакалдар: «Бараббаны сурагыла, Ыйса өлүм жазасына тартылсын», – деп, элди көндүрүп жатышты. Пилат алардан: «Экөөнүн кимисин бошотуп берүүмдү каалайсыңар?» – деп сурады. «Бараббаны», – дешти алар. «Анда Машайак аталган Ыйсаны эмне кылайын?» деген Пилатка баары бир ооздон: «Ал айкаш жыгачка кадалсын!» – деп жооп беришти. Башкаруучу: «Ал кандай жаман иш кылды эле?» – десе, алар: «Кадалсын!» – деп, ого бетер катуу кыйкырышты. Эч нерсе жардам бербестигин, тескерисинче, ызы-чуу күчөп баратканын көргөн Пилат суу алып, элдин алдында колун жууду да, мындай деди: «Бул адил Адамдын каны үчүн Мен күнөөлүү эмесмин. Өзүңөр билгиле». Элдин баары: «Анын каны биздин жана биздин балдарыбыздын мойнунда болсун», – деп жооп беришти. Ошондо Пилат аларга Бараббаны бошотуп берди. Ыйсаны болсо камчы менен сабаткандан кийин, айкаш жыгачка кадатуу үчүн, аскерлердин колуна тапшырды.”

Матай 27:11-26

Ыйса Машайак пайгамбардын айкаш жыгачка кадалышы, өлүмү жана көмүлүшү

Ыйса Машайак айкаш жыгачка кадалганы Инжилде толук жазылган . Анын кантип өткөнүн окуп көрөлү:

“Башкаруучунун аскерлери Ыйсаны падыша сарайына алып келишти да, бүт аскер бөлүгүн Анын тегерегине чогултушту. Ыйсанын кийимин чечип алып, падышалар кийүүчү кочкул кызыл чапан кийгизишти. Тикенектен таажы өрүп, башына кийгизип, оң колуна таяк карматышты да, алдына тизе бүгүп: «Салам, жүйүттөрдүн Падышасы!» – деп келекелешти. Ага түкүрүштү, чыбык менен башка чапкылашты. Келекелешкенден кийин, Андан падышалар кийүүчү кочкул кызыл чапанды чечип алып, Өз кийимин кийгизишти. Анан Аны айкаш жыгачка кадоо үчүн алып жөнөштү. Жолдо алар киренеялык Шымон деген адамды учуратып, Ыйсанын айкаш жыгачын мажбурлап көтөртүп коюшту. Ошентип, алар Голгофа деген жерге келишти. Эврей тилиндеги бул сөз «Баш сөөгү» деп которулат. Ага өт кошулган шарап беришти. Ал анын даамын татып көрүп, ичпей койду. Аны айкаш жыгачка кадап коюшкандан кийин, кийимдери үчүн өкчөмө таш ыргытып, өз ара бөлүп алышты. Андан кийин ошол жерге отуруп, Аны күзөтүштү. Баш жагына «Бул – жүйүттөрдүн Падышасы Ыйса» деп жазылган, Анын айыбын көрсөткөн тактайчаны илип коюшту. Ыйсанын жанына эки кылмышкер да айкаш жыгачка кадалды: бири Анын оң жагына, бири сол жагына. Ал жерден өтүп бара жаткандар баштарын чайкап: «Ии, ийбадаткананы бузуп, үч күндө Тургузуучу! Эгерде Кудайдын Уулу болсоң, куткар Өзүңдү! Түш айкаш жыгачтан!» – деп, тилдеп жатышты. Башкы ыйык кызмат кылуучулар да мыйзам окутуучулар жана аксакалдар менен бирге Аны мындай деп шылдыңдашты: «Башкаларды куткарды, Өзүн болсо куткара албайт! Эгерде Ал Ысрайылдын Падышасы болсо, айкаш жыгачтан түшсүн, ошондо биз Ага ишенели. Ал Кудайдан үмүттөнчү эмес беле. Эгерде Ал Кудайга жакса, Кудай Аны куткарып алсын. Анткени Ал: “Кудайдын Уулумун”, – дебеди беле». Анын жанындагы айкаш жыгачтарга кадалган кылмышкерлер да Аны тилдеп жатышты. Алтынчы сааттан тогузунчу саатка чейин бүт жерди караңгылык басып турду. Тогузунчу саат чамасында Ыйса: «Эли, Эли, лама шабактани?» – деп, катуу кыйкырды. Бул «Кудайым ай, Кудайым ай! Мени эмнеге жалгыз калтырдың?» деп которулат. Ал жерде тургандардын кээ бирөөлөрү муну укканда: «Ал Илиясты чакырып жатат», – дешти. Алардын бири дароо жүгүрүп барып, соргуч алып келди. Аны ачуу ичимдикке малып, таяктын учуна илип, Ыйсанын оозуна жакындатты. Кээ бирөөлөр болсо: «Коё тур, Илияс келип, Аны куткарар бекен, көрөлү», – деп жатышты. Ыйса дагы бир ирет үнүн катуу чыгарып, жан берди. Ошол учурда ийбадаткананын көшөгөсү жогорудан ылдый айрылып, экиге бөлүнүп калды. Жер титиреп, аскалар жарылды. Мүрзөлөр ачылып, ыйык маркумдар тирилишти. Алар мүрзөлөрүнөн чыгып, Ыйса тирилгенден кийин, ыйык шаарга кирип, көп адамдарга көрүнүштү. Жүз башы менен бирге Ыйсаны күзөткөн аскерлер жер титирөөнү, болуп жаткан окуяларды көрүшкөндө, үрөйлөрү учуп: «Бул чын эле Кудайдын Уулу болчу», – дешти. Ал жерде Галилеядан бери Ыйсага кызмат кылып ээрчип келген аялдар да бар эле. Алар алыстан карап турушту. Алардын арасында магдалалык Мариям, Жакып менен Жусуптун энеси Мариям жана Зебедей уулдарынын энеси бар болчу.”

Матай 27:27-56

Инжил пайгамбар өлгөндө жер титиреп, таштар жарылып, табыттар ачылганын айтат. «Залзала » сүрөөсү (99-Сүрөсү – «Жер титирөө») да ушул эле нерсени айтат.

Жер силкинип титиреген кезде,Жер өз ичине камтыган (дүнүйө-мүлк жана өлүктөрдү) сыртка чыгарып салган кезде,«Буга эмне болду?» – деп инсан айткан кезде,Дал ошол Күнү Жер (өзүнүн үстүндө эмне окуйалар болгонун) кабар берип сүйлөйт.Анткени бул сенин Эгеңдин ага берген буйругу.Мына ошол Күнү адамдар өздөрүнүн амалдары көргөзүлүп, топ-топ болуп чыга келишет.

Залзала Сүрөсү , 99:1-6

“Залзала” сүрөөсү кыямат күнүн күтөт. Ал эми Ыйса Машайактын өлүмдү кабыл алуу жолу “Залзала ” сүрөөсүнүн белгисине дал келет – бул кыямат күнүнө даярдануу үчүн зарыл болгон төлөм .

Тешилген каптал

Жакандын Инжилинде айкаш жыгачка кадалышынын кызыктуу деталдары жазылган. Текстте мындай деп айтылат:

“Ал күн жума күн болгондуктан, жүйүттөр алардын ишембиге чейин айкаш жыгачта калышын каалашкан жок. Ошондуктан алар Пилатка барып, алардын буттарын сындырып, өздөрүн жыгачтан түшүртүп салуусун суранышты. Анткени ал ишемби күн улуу күн эле. Ошентип, аскерлер келишти да, Ыйсанын жанына кадалган эки адамдын буттарын сындырышты. Ыйсанын жанына келип, Анын өлүп калганын көрүшкөндө, Анын бутун сындырышкан жок. Бирок аскерлердин бири Ыйсаны найза менен кабыргага сайды. Ошол замат кан менен суу акты. Муну өз көзү менен көргөн адам күбөлөндүрүп жатат жана анын күбөлөндүрүүсү чындык. Ал өзүнүн чындыкты айтып жатканын билет. Ал силердин да ишенип калышыңар үчүн күбөлөндүрүп жатат. Ыйык Жазуудагы «Анын сөөгү сындырылбасын» деген сөздүн аткарылышы үчүн ушундай болду. Ыйык Жазуунун дагы бир жеринде: «Алар өздөрү найза менен сайган Адамды көрүшөт», – деп жазылган.”

Жакан 19:31-37

Жакандын айтымында, Рим аскерлери Ыйса Машайактын капталын найза менен сайышкан . Ал жерден кан, суу агып чыкты – пайгамбар жүрөк оорусунан каза болду.

Ал эми күндүн акыркы окуясы – сөөк коюу. Инжил мындай дейт:

“Кеч киргенде, ариматаялык Жусуп деген бир бай адам келди. Ал да Ыйсанын шакирттеринен эле. Ал Пилатка келип, Ыйсанын сөөгүн сурады. Пилат сөөктү берүүнү буйруду. Жусуп сөөктү алып, таза болотнай менен кепиндеди. Анан ал аны асканын бооруна оюлган өзүнүн жаңы мүрзөсүнө алып барып койду. Мүрзөнүн оозун бир чоң ташты тоголотуп келип жапты да, кетип калды. Магдалалык Мариям менен дагы бир Мариям ошол жерде, мүрзөнүн маңдайында отурушкан.”

Матай 27:57-61

6-күн – Улуу Жума күнү

Жүйүттөрдүн күнү күн батканда башталат. Ошентип, алтынчы күн пайгамбар шакирттери менен кечки тамакты жегенден башталды. Ошол күнү көптөгөн окуялар болуп өттү: камакка алуу, бир нече суракка алуу, айкаш жыгачка кадоо, найза менен сокку уруу, көмүү. Бул күндү көбүнчө “Куттуу Жума” деп аташат. Суроо туулат: эгер бул күн пайгамбардын чыккынчылык, азап жана өлүм күнү болсо, анда эмне үчүн ал улуу деп аталат? Эмне үчүн бул күн “Коркунучтуу жума” эмес?

Бул негизги суроого кийинчерээк жакынкы бир нече күндөгү окуяларды карап чыкканда жооп беребиз. Бирок ачкычты азыр убакыт тилкесинде тапса болот. Белгилей кетсек, бул жума 1500 жыл мурун иудейлер Мисир кулчулугунан бошонгонунун белгиси катары Пасах козусун союшкан 14 -нисан болгон.

Тоораттын көрсөтмөлөрүнө салыштырмалуу

Адам өлгөндө анын өмүр баяны бүтөт. Бирок, Инжил окуяны улантып, бул жума эмне үчүн Улуу Жума болгонун көрсөтөт . Эртеси ишемби, 7-күн.

Бирок адегенде Жума сүресине кайрылып , токтогон аяттан окуубузду уланталы .

“Силер к+утулуу үчүн качып жаткан өлүм силерге жолугат. Андан сое силер жашыруундарды да жана ачыктарды да Билүүчүгө кайра кайтарыласыеар, ошондо Ал кылыгыеарды өзүеөргө кабарлайт. Эй, ыймандуулар! Жума күнү жума намазга азан айтылса, Аллахты эскерүүгө шашылгыла. Бардык соода-сатык ишиеерди токтоткула! Эгер билген болсоеор бул силер үчүн эе жакшы! 62 «Аль-Жума» сүрөөсү, 8-9

Ыйса Машайак Жума сүрөсүнүн 6 жана 7- аяттарынын чакырыгын кабыл алып, өлүмдөн качкан жок, тескерисинче, чоң сыноо алдында дуба кыла баштады жана муну менен өзүнүн «Аллахтын ыраазылыгы» экенин далилдеди. Бул таң калыштуу коркпостондукту эскерип, мусулмандарга жума күнүн мечитте өзгөчө намазга айландырууну буйруганы логикага ылайыктуу эмеспи? Аллах бул пайгамбардын улуу кызматын унутушубузду каалабайт окшойт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *